Puppy planning

We hopen in 2024 pups te mogen verwachten van Sushi.

Omdat er verder nog geen concrete plannen en data zijn, maken we voor dit nest op dit moment nog geen interesselijst aan. Voor updates kunt u onze website of Facebookpagina in de gaten houden.